Bestyrelse

Formand                                           Tonny Nørgreen Jensen
Næstformand Alex Villaceran Kjældmand
Kasserer Jørgen Helt
Bestyrelsesmedlemmer  
  Siavash Taghizadeh
  Mikkel Seierø  
  Anders Hammeken
  Peter Runing

Opgaver og ansvar:

Formand Tonny Nørgreen Jensen:

Dagsorden til Bestyrelsesmøder, Kontakt SKIF. DKF. Egedal kommune. EIF. DKF kontingent, licenser

Pr-udvalget, Dan-gradueringer, Indkøber af diverse udstyr, Facebook, Instagram

Næstformand Alex V. Kjældmand:

Pr-udvalget, Kontakt til lokale medier, Kyu-gradueringer, Facebook, Instagram, Sportsmaster Stenløse

Kasserer Jørgen F. Helt:

Indmeldelser/udmeldelser, Regnskab, Budget, Kontingent, Medlemstal

Sekretær Anders S. Hammeken:

Indkaldelser til bestyrelsesmøder, SKIF kontingent, årsmærker, gradueringsgebyr, Kyu-graduering, Børneattester

Facebook, Instagram, Salg af udstyr opkrævning

Bestyrelsesmedlem Siavash Taghizadeh:

Hjemmesiden, Design diplomer, pr materiale, SKIF Dan-kollegie

Bestyrelsesmedlem Mikkel Seierø:

Møde Referater, Dojo og klublokale, Kontakt til skolen, Mailserver mailadresser

Bestyrelsesmedlem Peter Runing:

Sponsorater, Søgning af fonde, Strategi