Instruktører

Chefinstruktør:
Dojo-cho Sensei Tonny N. Jensen
6. Dan SKIF
2. Dan Koryu Uchinadi Kenpo-jutsu
SKIF Forbundsinstruktør A-Licens
SKIF Dommer udvalg
DKF Licensinstruktør
DKF Forbundsinstruktør
DKF Dommer


Instruktør
Senpai Alex Kjældmand

3. Dan SKIF
SKIF Instruktør C-Licens
SKIF Dommer
DKF Licens Instruktør


Instruktør
Senpai Anders Hammeken

2. Dan SKIF
SKIF Instruktør C-Licens
DKF Børneinstruktør


Instruktør
Senpai Jørgen Helt

1. Dan SKIF
SKIF Instruktør Assistent D-Licens
Instruktør Børnehold


Instruktør
Senpai Erik K. Rasmussen

2. Dan SKIF
Instruktør Assistent Børnehold


Instruktørassistent
Kasper Juul Jensen

1 Dan SKIF