Ny dato Generalforsamling d 26 maj 2021

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling Onsdag d 26 maj 2021 kl 18.30

                                                 Sted: foredragssalen

Voksentræning er denne dag aflyst.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling samt evt. navne på kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail bestyrelsen@oeka.dk de indsendte forslag optages herefter på dagsordenen.

Dagsordenen bekendtgøres ved opslag i klubben senest 8 dage før generalforsamlingens Afholdelse.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle henseender.

Stemmeret har alle medlemmer fyldt 15 år, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, æresmedlemmer har ligeledes stemmeret. Forældre til børn/unge under 15 år kan deltage, dog uden stemmeret

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Hvis en fraværende forslås valgt til en tillidspost i klubben, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra vedkommende.

Kun klubbens medlemmer har taleret på generalforsamlingen, medmindre der foreligger godkendelse fra generalforsamlingen. Anmodning herom skal være bestyrelsesformanden i hænde senest fem dage før generalforsamlingen afholdes.

Mvh Bestyrelsen