Finn fik sit æresmedlem diplom

Finn B Kristensen med sit æresmedlem diplom

Finn fik endelig sit æresmedlem diplom, Finn blev af bestyrelsen i 2009 valgt som æresmedlem, men først nu fik han sit diplom som blev overrakt af bestyrelses formand Tonny Nørgreen

Finn blev udpeget som æresmedlem af en enig bestyrelse i 2009 for sit virke som Kasserer igennem mere end 18 år, vi er stolte og glade for at vi nu endelig fik overrakt Finn hans diplom for lang og tro tjeneste