Nyt fra Kassereren

Grundet for høje administrationsomkostninger vedrørende håndtering af kontingent-indbetalinger har ØKA’s bestyrelse besluttet at afskaffe Månedskontingent.

Dette vil sige, at fra om med 1. april 2016 vil det ikke længere være muligt at betale kontingent månedsvist.

Alle medlemmer som p.t. er tilmeldt til månedskontingent vil automatisk blive overflyttet kvartalsvis betaling den 1. april.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående rettes til kassereren på:

E-mail: kasserer@oeka.dk

Med Venlig Hilsen

Kassereren