Dagsorden Generalforsamling

Dagsorden generalforsamling 2018

Onsdag 28. februar 2018 kl. 19.00

 Foredragssalen Tofthøjskolen, Ølstykke

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af generalforsamlingens beslutningsdygtighed
 4. Kontrol af stemmeberettigede
 5. Formanden aflægger beretning
 6. Forelæggelse af regnskab for 2017 og budget for 2018 til godkendelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af poster til bestyrelsen (se vedlagt bilag )
 9. Valg af suppleant ( se vedlagt bilag)
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

                                                          Bilag

                                           Valg til bestyrelsen 2018

                                          Ølstykke Karate Academy

 Poster på Valg

Formand

Tonny N. Jensen modtager genvalg læs resten →