Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling.

 Onsdag d 28 februar 2018 kl 19.00

Sted: foredragssalen

Voksentræning er denne dag aflyst.

Der vil være mulighed for en øl eller vand til de fremmødte, der vil ligeledes være mulighed for at bestille smørrebrød tilmeldingsliste vil blive ophængt i klubben.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling samt evt. navne på kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail bestyrelsen@oeka.dk de indsendte forslag optages herefter på dagsordenen. læs resten →