Indkaldelse til ordinær Generalforsamling onsdag 22-02-2017 samt Dagsorden og bilag

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2017

Onsdag d 22-02-2017 kl 19.00 Sted: foredragssalen.

Voksentræning er denne dag aflyst.

Der vil være mulighed for en øl eller vand til de fremmødte, der vil ligeledes være mulighed for smørrebrød. Bestillingsliste bliver ophængt i klubben hvor man kan skrive sig på.

Forslag som ønskes til behandling på den ordinære generalforsamling samt evt. navne på kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail bestyrelsen@oeka.dk. De indsendte forslag optages herefter på dagsordenen. læs resten →