Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 samt Dagsorden og Bilag

shotokan_logo

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2016  

Onsdag d 24 februar 2015 kl 19.00 Sted: foredragssalen.

Voksentræning er denne dag aflyst.

Der vil være mulighed for en øl eller vand til de fremmødte.

Lone Ellerød Skjøtt genopstiller ikke så der er en plads ledig som suppleant.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling samt evt. navne på kandidater til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail bestyrelsen@oeka.dk de indsendte forslag optages herefter på dagsordenen. læs resten →

Nyt fra Kassereren

Grundet for høje administrationsomkostninger vedrørende håndtering af kontingent-indbetalinger har ØKA’s bestyrelse besluttet at afskaffe Månedskontingent.

Dette vil sige, at fra om med 1. april 2016 vil det ikke længere være muligt at betale kontingent månedsvist.

Alle medlemmer som p.t. er tilmeldt til månedskontingent vil automatisk blive overflyttet kvartalsvis betaling den 1. april.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående rettes til kassereren på:

E-mail: kasserer@oeka.dk

Med Venlig Hilsen læs resten →