Nye Dan grader

Søndag den 7. november i Horsens bestod Tim-san, Jan-san, Dionna-san, Steen-san og Nick-san deres graduering til Shodan (1. Dan) gradueringen blev foretaget af SKIFs gradueringsudvalg ved Sensei Ole Nielsen 7. Dan og Sensei Viggo Johansen 7. Dan. Stort tillykke med det sortebælte.