Vi er lukket ned indtil myndighederne igen giver mulighed for at vi kan åbne og genoptage træningen
Covid 19: vi følger anbefalingerne fra Myndighederne og Dansk Karate Forbund.

Vi optager nye medlemmer 2 gange årligt i januar/februar og august/september.
Vi optager medlemmer fra/i det år man fylder 8 år.

ESKD’s hoved formål er at formidle moderne Japansk karate-do i form af stilarten Shotokan med elementer fra anden kampkunst efter moderne principper til alle interesserede, uanset køn, alder eller erfaring med kampsport. I ESKD opfatter vi Shotokan Karate-do som kampkunst, selvforsvar, sport og indre fordybelse.

ESKD er et aktivt medlem af Egedal Idrætsfællesskab, Shotokan karate International Federation Denmark, Dansk Karate Forbund